Underhållningstjänster samt bygg- och vaktmästarservice i Pargas regionen

Underhållningstjänster samt bygg- och vaktmästarservice i Pargas regionen

Underhållningstjänster samt bygg- och vaktmästarservice i Pargas regionen

Underhållstjänster för stugor i skärgården Pargas

Stugservice A Söderholm erbjuder service för stugor samt reparation- och vaktmästarjobb för boende och sommargäster i Pargas regionen. Vi erbjuder också service i skärgården, dit vi kommer med båt och har egen utrustning. Lokala och professionella Stugservive A Söderholm har tjänstgjort i Pargas i trettio år.

Underhållstjänster för stugor

 • Bygg- och reparationsarbeten
 • Vaktmästarjobb
 • Grävarbete och mindre svetsarbete
 • Avlägsningsarbeten och avverkning av träd, stubbfräsning
 • Bygg av bryggor, även traditionella fasta bryggor
 • Bryggunderhåll

De fällda träden kan jag vid förfrågan även såga till konstruktionsvirke med min bärbara såg!

Kontakta oss!

Ring och fråga mera om vår stugservice, bryggbygge och andra tjänster. Stugservice A Söderholm är ett pålitligt, lokalt företag. Kontakta oss!

Intresserad av våra tjänster?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Stugservice A Söderholm
Lillmälö Byväg 47
21600 PARAINEN

FO-nummer: 1305499-9
Telefonnummer: 0400 530 489

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.