Underhållningstjänster samt bygg- och vaktmästarservice i Pargas regionen

Underhållningstjänster samt bygg- och vaktmästarservice i Pargas regionen

Underhållningstjänster samt bygg- och vaktmästarservice i Pargas regionen

Bygge och service av bryggor i Pargas!

Förutom bygge av stugor erbjuder vi även bygge och service av bryggor. Vi bygger även traditionella fasta bryggor.

Jag har förmedlat tjänster till invånarna i skärgården och sommargästerna i trettio år. Transport till kunderna sker med egen båt eller bil, således kan alla redskap och material behändigt transporteras till alla öar.

Beställ service till bryggan!

Ring oss idag för att beställa underhåll till din brygga eller helt ny brygga för sommaren! Stugservice A Söderholm betjänar i Pargas skärgård. Kontakta oss!

Intresserad av våra tjänster?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Stugservice A Söderholm
Lillmälö Byväg 47
21600 PARAINEN

FO-nummer: 1305499-9
Telefonnummer: 0400 530 489

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.